16 april - Het verleden is geen garantie voor de toekomst

Bijbeltekst(en)

De Israëlieten houden zich niet aan de wetten die God gaf, en toch denken zij als afstammelingen van Abraham recht te hebben op het beloofde land waar zij wonen. God legt Ezechiël uit waarom Jeruzalem en de rest van het land niet door God zijn beschermd: er zijn te veel slechte dingen gebeurd. God verlangt dat mensen weer gaan doen wat Hij zegt. Dat ze niet alleen luisteren, maar vooral er ook iets mee gaan doen.

Luisteren naar verhalen over Gods liefde is soms makkelijker dan gehoorzamen aan Gods oproep om goed en recht te doen. Wanneer deed jij iets met wat je hoorde?