15 april - Afkeren of terugkeren

Bijbeltekst(en)

Gods straf heeft maar een doel: mensen waarschuwen voor zonden, zodat zij kunnen leven (vers 11). Er zijn twee wegen te kiezen: de weg van het goede en de trouw aan God. En de weg van slechte daden. Het belangrijkste is dat mensen trouw aan God zijn en op de goede weg blijven.

In vers 15 staat wat ‘goed doen’ is. Het is opvallend dat dit zaken zijn die te maken hebben met recht doen aan je medemens. Niet stelen, onderpand teruggeven, geen mensen onderdrukken, de wetten die rechtvaardig zijn voor iedereen naleven.

Hoe probeer jij goed en recht te doen aan je medemens en God trouw te zijn?