13 april - Liefdesverklaring

God bevrijdde Israël uit Egypte, uit slavernij. Hij kocht het vrij, vanaf dat moment was het zijn eigendom. Ooit beloofde God Abraham dat Hij voor zijn ontelbare nageslacht zou zorgen. In de eeuwen in Egypte was het volk groot geworden. God wil voor dit volk zorgen, het voeden en redden. Hij wil het overvloed geven. Als het maar naar Hem zou luisteren, dan zou Hij het kunnen leiden. De psalm herinnert de Israëlieten eraan wie ze zijn, en dat God hun Heer is. Dat ze Hem mogen loven en mogen vertrouwen dat Hij het goede met hen voorheeft.

Welke liederen helpen jou herinneren aan Gods liefde voor jou?