12 april - Hoop

Bijbeltekst(en)

God koestert zijn woede niet, Hij is uit op vrede, shalom. Dat is veel meer dan alleen de afwezigheid van oorlog, het betekent een situatie waarin mensen opbloeien, kunnen floreren. Dat is Gods doel: dat Israël tot bloei komt en vrucht draagt. Israël wordt vergeleken met een wijngaard, God zelf onderhoudt de wijngaard en houdt er de wacht over. Ook in Johannes 15 maakt Jezus deze vergelijking. Hij zorgt voor de wijngaard door het onkruid (de zonden) weg te halen. Zo kunnen mensen tot bloei komen, floreren door het contact met de Wachter (God).

Kun je geloven dat God het goede met je voorheeft en jou shalom wil geven, jou wil laten floreren?