11 april - Leven!

De Israëlieten hebben op eigen kracht geprobeerd om het land te laten herleven, maar er gebeurde niets. Nu zien zij in dat alleen God de situatie kan veranderen. Het is God die het volk groot maakt. Het is God die leven geeft. Hij kan leven laten ontstaan waar mensen alleen nog doodsheid zien. De Israëlieten weten nu dat zij God moeten aanroepen voor vrede. En hun roep wordt gehoord. Er komt een dag waarop God ingrijpt. Waarop er een einde komt aan de ellende, de levenloosheid, de dood.

De wereld kan er soms ellendig uitzien, maar God belooft: op een dag wordt alles anders. Is dit een hoopvolle gedachte voor jou? Waarom wel of niet?