7 april - Beschutting

We lezen de komende dagen een paar hoofdstukken uit Jesaja en we beginnen met een danklied. Jesaja zingt voor God, want Hij beschermt de armen.

De stad van de mensen die anderen uitbuiten en geweld gebruiken, zal verwoest worden. Waarschijnlijk wordt met deze stad Babel bedoeld, als symbool voor alle machten die tegen God in opstand komen.

De arme en zwakke mensen die vaak maar weinig kunnen veranderen aan hun eigen situatie, vinden juist bescherming bij God. Hij is voor hen als een schuilplaats, bij Hem zijn ze veilig voor de mensen die hen uitbuiten en gewelddadig zijn.

God beschermt arme mensen. Hoe kun jij arme mensen helpen en beschermen?