2 april - Goede Vrijdag - Werkelijk, deze mens was Gods Zoon

Bijbeltekst(en)

Op het moment dat Jezus sterft, scheurt het voorhangsel, het gordijn in de tempel. Dit gordijn was de afscheiding voor het allerheiligste: de ruimte waar de ark stond (Exodus 26:33).

Slechts één keer per jaar mocht de hogepriester achter dat gordijn komen. Maar het scheuren van het voorhangsel maakt de weg vrij voor álle mensen om Jezus’ boodschap te horen en bij God te komen. En Marcus vertelt over een niet-jood, een Romeinse soldaat, die in dit lijdensverhaal de eerste is die eindelijk hardop zegt waar het hier om gaat: ‘Werkelijk, deze mens was Gods Zoon’ (vers 39).

Welke gedeelte uit Marcus 15 raakt jou? Waarom?