1 april - Witte Donderdag - Maaltijd en meer

Bijbeltekst(en)

Tijdens het Laatste Avondmaal zegt Jezus tegen de leerlingen dat de wijn zijn bloed is (vers 23-24). Zoals het bloed van een lam de Israëlieten van de farao redde (Exodus 12:21-23), zo redt Jezus’ bloed alle mensen die dat willen ‘van al onze zonden’.

Terwijl we verder lezen, zien we hoe verschillende leerlingen reageren op de gebeurtenissen. Niets menselijks is hun vreemd: ze liegen dat ze Jezus niet kennen, vluchten weg. Jezus weet dat de leerlingen dit zullen doen, lezen we in vers 27-30, maar ondanks hun fouten geeft Jezus hun deze belofte van Gods redding.

Wat betekent de beker van verzoening tijdens het avondmaal voor jou?