25 maart - Verslagen koningen

Bijbeltekst(en)

Nu is het Jozua’s beurt om te bemoedigen. De woorden die Jozua van God kreeg, geeft hij door aan de mannen in zijn leger. ‘Wees niet bang, blijf vastberaden en standvastig.’ De gevangenneming van de vijf koningen is het bewijs dat God zelf voor Israël strijdt en hun het beloofde land geeft. Er zullen momenten komen dat de Israëlieten betwijfelen of God wel echt bij hen is. Maar deze ervaring staat in het geheugen van de soldaten gegrift: we hoefden niets te doen, de koningen kwamen naar ons toe en waren in onze macht. De vijand werd door God zelf verslagen!

Welke Bijbelse woorden bemoedigen jou en zou je kunnen doorgeven?