20 maart - Overwinning

Bijbeltekst(en)

Zoals was beloofd wordt Ai nu wel veroverd. De naam Ai betekent ‘hoop ruïnes’. Vers 28 klinkt als een uitleg, dat Ai een ruïne werd door toedoen van Jozua en zijn leger. De stad verandert in een grote hoop stenen die zullen herinneren aan wat daar is gebeurd. God gaf de overwinning (vers 7). Dit keer krijgen de Israëlieten wel toestemming om goederen en vee te houden. Misschien om te voorkomen dat er opnieuw een Achan-situatie ontstaat?

In de Bijbel zien we wel vaker dat regels veranderen, zoals dat de mensen na de zondvloed wel vlees mogen eten. Welke andere Bijbelse regels ken je, die zijn veranderd in de loop van de tijd?