16 maart - De muur valt

Bijbeltekst(en)

Rachab werd een van de voorouders van Jezus, lezen we in Matteüs 1:5. Zij was een inwoner van Jericho, maar werd gered omdat zij geloofde in de God van Israël. Eeuwen later wordt zij een geloofsheld genoemd, waar gelovigen een voorbeeld aan mogen nemen. Zo lezen we in Hebreeën 11:31 dat Rachab niet omkwam in Jericho omdat zij aan God gehoorzaam was. En in Jakobus 2:25 staat dat zij door de spionnen te beschermen rechtvaardig werd verklaard. Haar moed en geloof werden beloond! God kiest mensen uit die wij misschien wel over het hoofd zouden zien, om mee te werken aan zijn plannen.

Welke mensen in onze tijd zou God gebruiken voor zijn plan?