13 maart - Vertel het aan de kinderen

De stenen vormen een zichtbare herdenkingsplek voor wat God voor het volk Israël heeft gedaan. In onze tijd kennen we ook nog zulke gedenkstenen, zoals grafstenen, monumenten en standbeelden, en zelfs hele (kerk)gebouwen. Ze nodigen uit tot gesprek met elkaar en volgende generaties om te vertellen over onze geschiedenis of voorouders. God laat met deze opdracht zien hoeveel waarde Hij hecht aan herdenken. Als we geen zichtbare plekken van Gods daden en trouw hebben, is het moeilijker om ze ons te herinneren en te onthouden.

Welke gedenkplekken heb jij in jouw leven, om te denken aan God en zijn trouw? Praat je weleens met kinderen over de betekenis van deze gedenkplekken voor jou?