11 maart - Stilstaand water

Nog een keer trekt het volk Israël over de bodem van een plek waar eerst water stroomde. Zoals het Egypte is uitgetrokken door de Rietzee, zo trekt het volk nu het beloofde land in door de Jordaan.

Het water staat hoog en stroomt gevaarlijk. Maar de ark van het verbond, en daarmee God zelf, gaat voorop. En op het moment dat de priesters hun voeten in het snelstromende water zetten, doet God een wonder. Hij zet het water stil, als een dam (vers 16). En zolang de ark in de bedding van de rivier staat, kan het hele volk veilig door de Jordaan gaan.

Wat helpt jou om een eerste stap te zetten?