6 maart - Opvolgen

De eerste vijf boeken in de Bijbel worden traditioneel aan Mozes toegeschreven. Het zesde boek is naar Mozes’ opvolger genoemd: Jozua.

God geeft Jozua een heel grote opdracht: hij moet Mozes opvolgen en het volk Israël in het beloofde land Kanaän brengen. Misschien was het best spannend voor Jozua, maar God belooft dat Hij altijd bij hem zal zijn zoals Hij bij Mozes was. En God zegt wel drie keer: ‘Wees vastberaden en standvastig’ (vers 6, 7 en 9). Met andere woorden: sterk en dapper. Dat is moed: ondanks de angst of spanning toch doorgaan, door het vertrouwen (geloof) dat God altijd bij je is.

Wat durf jij alleen als je weet dat God bij je is?