2 maart - Honden en varkens

Bijbeltekst(en)

Twee spreekwoorden, twee dieren: de hond veracht, het varken onrein. De schrijver vergelijkt de valse leraren met deze dieren. Ze zeggen dat ze in Jezus geloven, maar ze leven goddeloos. Eerst hebben deze leraren goed geleefd (vers 20), maar nu proberen ze de gelovigen een verkeerd geloof aan te leren. Aan de oppervlakte lijkt het zo mooi: ze zeggen dat ze in Jezus geloven. Maar ze leven er totaal niet naar. Net zoals een varken altijd weer vies wordt en een hond toch weer terugkeert naar zijn eigen braaksel. Het gaat dus niet alleen om mooie woorden, je moet ook betrouwbaar zijn in je daden.

Betrouwbaar in woorden én daden: bij wie zie jij dat?