27 februari - Blijf waakzaam

Deze week lezen we verder in 2 Petrus. De brief is geschreven in de geest van de apostel Petrus. De schrijver zegt dat hij binnenkort zal sterven (vers 14). Met deze brief wil hij de gelovigen nog één keer herinneren aan wat echt belangrijk is. Het is als het ware zijn testament.

Hij schrijft dat Petrus erbij was toen Jezus verheerlijkt werd op de berg (Matteüs 17:1-5). Dat moment was al een voorproefje van de tijd waarop de woorden van de profeten in vervulling zullen gaan en Jezus terugkomt. Blijf daarnaar uitkijken, zegt de schrijver in vers 19.

Kijk jij ook uit naar de Jezus’ terugkomst? Waarom wel of niet?