18 februari - Vrijheid

Omdat God je heilig heeft gemaakt, ben je een vreemdeling geworden in je eigen woonplaats, zegt de schrijver van deze rondzendbrief 1 Petrus. Je thuis is bij God, en waar je nu woont is slechts je tijdelijk huis. Maar juist op die plek kun je van betekenis zijn. Gelovigen dienen goede dingen te doen, zodat zij daarmee wegwijzers zijn naar God. Wanneer je in harmonie met de mensen om je heen leeft, kunnen anderen God misschien ook leren kennen. De vrijheid die God de gelovigen heeft gegeven, moet worden ingezet om respectvol met leiders en anderen om te gaan.

Hoe probeer jij van betekenis te zijn op de plek waar jij woont?