17 februari - Aswoensdag - Iedereen moet meedoen

Er is een uitweg: het oordeel kan worden afgewend als mensen hun hart op God richten. Iedereen moet hierbij meedoen, alle generaties moeten weten dat God redt en verlost. Van jong tot oud: samen zullen zij aan God moeten vragen of Hij het oordeel aan hen voorbij wil laten gaan. Het is opvallend hoeveel waarde God hecht aan de gezamenlijkheid en de verbondenheid van de generaties. In onze geïndividualiseerde samenleving kunnen we makkelijk vergeten hoe belangrijk het is om samen God te zoeken, te bidden en om vergeving te vragen.

Hoe probeer jij met andere gelovigen God te zoeken?