15 februari - Verlangen naar de dag van de HEER?

De sprinkhanen hebben alles opgegeten. De oogst is weg, de dieren en mensen hebben honger. Er kunnen zelfs geen offers meer worden gebracht in de tempel. De mensen staan met lege handen.
Joël ziet deze gebeurtenis als een voorbode van de dag van de HEER, waarop een oordeel geveld zal worden. Het enige wat de mensen nu nog kunnen doen, is vasten, bidden, klagen en rouwen. Joël roept de mensen op om God te zoeken, om naar zijn tempel te gaan. Hij stelt zijn hoop en verwachting op God om hen te helpen en bij te staan.

Heb jij je ooit weleens zo machteloos gevoeld? Wat deed je toen?