14 februari - Vertel het door

Bijbeltekst(en)

Het boek van de profeet Joël bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat over Gods oordeel op de dag van de HEER, het tweede deel (vanaf 2:18) gaat over Gods herstel en trouw. Joël wil de mensen waarschuwen voor de dag van de HEER, zodat zij tot inkeer komen en Gods geest zullen ontvangen. Het is belangrijk dat de mensen niet alleen denken aan zichzelf, maar ook aan de volgende generaties. Zij moeten weten wat er is gebeurd (een sprinkhanenramp). De volgende generaties moeten weten over Gods oordeel én over Gods belofte van herstel.

Wie heeft jou verteld over God en aan wie wil jij jouw kennis over God doorgeven?