12 februari - Goed nieuws verspreiden

Marcus 3:7-19

Steeds meer mensen horen over Jezus en willen Hem horen en zien, zelfs aanraken. Hij vertelt over het goede nieuws en laat het mensen zelfs aan den lijve ervaren. Maar de mensenmassa wordt te groot, er dreigen mensen onder de voet gelopen te
Dan roept Jezus twaalf mensen bij zich, zij gaan samen met Hem het goede nieuws vertellen en mensen bevrijden van kwade geesten. Jezus noemt hen apostelen, dat betekent letterlijk: gezondenen. Behalve dat ze leerlingen (discipelen) zijn, krijgen deze mannen dus ook een opdracht: het goede nieuws verspreiden in woord en daad (zie ook in Marcus 6:7-13 en 6:30).

Hoe verspreid jij het goede nieuws?