11 februari - Heer van de sabbat

Wat mag wel en wat mag niet op zondag? Jezus legt uit wat het principe achter de sabbatswet is: God heeft de sabbat gegeven voor de mens, om – net als Hij deed na de schepping – te rusten en te genieten. Maar niet alleen dat, het is voor Jezus ook de dag waarop je goed mag doen. Daarmee wil Jezus laten zien dat de sabbat geen dag is waarop van alles moet en niets mag, maar dat het een geschenk van God is. Hoe mooi is het dan als je op die dag genezing als geschenk van God mag ontvangen.

De zondag als een geschenk: hoe ziet die dag er voor jou uit?