10 februari - Wat merk je van Gods trouw?

Bijbeltekst(en)

Psalm 44 is de eerste psalm waarin het hele volk smeekt om verlossing. Het contrast in de psalm is groot. Eerst klinkt een loflied over de manier waarop God in het verleden het volk steeds redde. Daarna klinkt de aanklacht: God redt niet en lijkt zich te verbergen.
In vers 23 staat dat het volk wordt gedood juist omdat het trouw is aan God, als schapen die worden geslacht. Die woorden klinken ook in Romeinen 8:36. Daar lezen we over alle ellende en vervolging die de christenen moeten ondergaan. Maar toch roept Paulus op om vast te houden aan de liefde van God en Christus.

Wat merk jij van Gods trouw als het moeilijk is?