9 februari - Eetgewoonten

Marcus 2:13-22

Bijbeltekst(en)

Het is een waar feestmaal! Jezus eet bij de tollenaar Levi thuis. Levi wordt door veel mensen met de nek aangekeken, net als al die anderen die bij hem eten. Maar voor Jezus en zijn tafelgenoten is het echt feest, want Levi begint een heel nieuw leven. En zolang Jezus bij deze mensen is, is er geen tijd om te vasten. Dat is tijd om dankbaar te zijn en feest te vieren, want met Jezus begint iets heel nieuws.
Net zoals je een oude jas niet meer oplapt, of nieuwe wijn nog in een oude zak doet: het is tijd voor verandering, niet een beetje, maar helemaal nieuw!

Waarmee zou jij helemaal (op)nieuw willen beginnen?