8 februari - Wie kan zonden vergeven?

De vier mannen moesten heel wat moeite doen om met hun vriend bij Jezus te kunnen komen. En daar op de voorste rij staan de schriftgeleerden. Je kunt je voorstellen dat mensen voor hen ruim baan hadden gemaakt.
Maar er is nog een verschil tussen deze twee groepen. De vrienden hebben geloof, ze hebben er alles voor over om hun vriend bij Jezus te brengen. De schriftgeleerden vinden wat Jezus zegt on-geloof-lijk: alleen God kan vergeven! Maar Jezus ziet dat anders: soms lijkt vergeving ontvangen onmogelijk, net als een lamme die kan lopen, maar alles wat je nodig hebt, is geloof.

Wat heb jij nodig om vergeving te schenken of te ontvangen?