6 februari - Strijdlied

De vijanden willen Israël aanvallen. De psalmdichter is bang en roept het uit naar God: help ons, want de vijanden zijn tegen uw volk en daarmee tegen U (vers 6).
De tegenstanders komen uit alle windstreken, het is een indrukwekkende coalitie van allemaal machtige volken. ‘God, doe met hen als met Sisera en Jabin,’ bidt de dichter in vers 10. Het is een verwijzing naar de overwinning van Debora, waarover je kunt lezen in Rechters 4 en 5.
Maar dit strijdlied eindigt niet met totale vernietiging van de vijanden, de dichter bidt dat ze God zullen erkennen en Hem om hulp zullen vragen.

Als je bang bent voor anderen, wat bid je dan tot God?