5 februari - Om gruwelijkheden te voorkomen ...

Als de Israëlieten in de buurt oorlog voeren, mogen ze niemand in leven laten. Omdat, zegt God, die mensen een slechte invloed hebben. Dat klinkt heel radicaal in onze oren.
Maar Jezus spreekt ook zo radicaal over de slechte invloed van de wereld. Hij zegt: ‘Als je hand of je voet [of] je oog je op de verkeerde weg [brengt] … werp het weg’ (Matteüs 18:8-9).
Bij beide teksten kun je je afvragen hoe letterlijk ze bedoeld zijn. Maar ze geven wel aan dat een leven met God vraagt om een duidelijke keuze: voor Hem, en tegen alles wat tussen Hem en ons in staat.

Wat doe jij om jezelf te beschermen tegen slechte invloeden?