29 januari - Koningswet

Tegenwoordig is het koningschap vooral een ceremoniële functie, maar in de tijd van het Oude Testament waren koningen vaak een soort dictators. In Deuteronomium 17 stelt God strenge eisen aan het koningschap, om ervoor te zorgen dat de koning geen machtsbeluste tiran werd, maar een voorbeeld voor zijn volk. De koning mocht bijvoorbeeld zijn militaire macht niet te veel uitbreiden. En hij mocht niet te veel rijkdom bezitten. Maar de opvallendste voorwaarde is wel dat de koning iedere dag in de Thora moest studeren. Hij moest zich laten leiden door Gods geboden.

Hoe denk jij over het koningschap?