28 januari - Vorm van proces

Bijbeltekst(en)

Waarom kent de Bijbel zo’n gruwelijke straf als steniging? Een bevredigend antwoord op die vraag kan hier niet gegeven worden. Wel twee punten om dit in een context te plaatsen. Stenigen was in Israël en buurlanden een gebruikelijke straf. In Deuteronomium wordt de uitvoering ervan juist aan banden gelegd: steniging mag alleen plaatsvinden als er ten minste twee getuigen zijn. En de getuigen moeten zelf de eerste stenen gooien. Dat zal de drempel om tegen iemand te getuigen hoger hebben gemaakt.
Jezus grijpt terug op deze wet. Als men een overspelige vrouw bij Hem brengt met de vraag of ze gestenigd moet worden, antwoordt Hij: ‘Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen’ (Johannes 8:7), waarop iedereen vertrekt.

Wat denk jij over deze tekst?