27 januari - Recht

Als je een top tien zou samenstellen van belangrijke woorden in het Oude Testament, dan zou het woord ‘rechtvaardigheid’ daar zeker deel van uitmaken. Rechtvaardigheid is een kenmerk van God zelf. En Hij verlangt ook van de mensen dat ze in rechtvaardigheid met elkaar samenleven.
In het boek Deuteronomium, waarin we de komende tijd verder gaan lezen, geeft God regels aan het volk Israël om het recht in de samenleving te handhaven. Rechters moeten eerlijk rechtspreken, ze moeten iedereen gelijk behandelen en ze mogen geen steekpenningen aannemen – principes die vandaag de dag nog steeds aan de basis van de westerse rechtsstaat staan.

Hoe geef jij vorm aan rechtvaardigheid in je leven?