24 januari - Spreken met gezag

Bijbeltekst(en)

De mensen staan verbijsterd als ze Jezus horen spreken in de synagoge. Dit is anders dan wat ze ooit eerder gehoord hebben! Het was de gewoonte dat schriftgeleerden, als ze het volk onderwezen, zich bij alles wat ze zeiden baseerden op de heilige Schriften en op wat hun voorgangers (vroegere rabbijnen) hadden gezegd. Ze spraken nooit op eigen gezag. Maar Jezus doet dat wel. Is Jezus soms meer dan een schriftgeleerde? Niet alleen onderwijst Jezus met gezag, maar Hij blijkt ook macht te hebben over kwade geesten en die te kunnen uitdrijven. Wie is die Jezus toch?

Op welk gezag baseer jij je?