23 januari - Vissers van mensen

Bij het Meer van Galilea vraagt Jezus vier vissers om Hem te volgen. ‘Ik zal van jullie vissers van mensen maken,’ belooft Hij. Daarmee bedoelt Jezus dat ze samen met Hem het nieuws van Gods koninkrijk aan de mensen mogen verkondigen. Simon, Andreas, Jakobus en Johannes lijken geen moment te twijfelen. Ze laten alles achter en gaan meteen met Jezus mee. Best bijzonder, want het was hard werken om in je levensonderhoud te kunnen voorzien. Later zullen deze vier eenvoudige vissers als steunpilaren van de christelijke kerk gelden (Galaten 2:9).

Hoe zou jij reageren als je zo’n oproep van Jezus kreeg?