22 januari - Over de Vader, de Zoon en de Geest

Bijbeltekst(en)

Het Evangelie van Marcus begint met een verslag van het optreden van Johannes de Doper. Maar toch draait alles al vanaf het begin om Jezus Christus, de Zoon van God. Johannes wijst naar Hem: ‘Na mij komt iemand die veel machtiger is dan ik.’ En ook de heilige Geest, die tijdens Jezus’ doop als een duif op Hem neerdaalt, wijst naar Jezus. Uit de hemel klinkt op dat moment Gods stem: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon.’ Jezus is de Zoon van God en Hij beschikt over Gods Geest. De Vader en de Zoon zijn niet van elkaar los te koppelen.

Wie is Jezus volgens jou?