11 januari - Gave gaven

We lezen uit de brief aan de Romeinen. Aan het begin van die brief heeft Paulus uitgelegd waaruit Gods genade bestaat: God redt iedereen die gelooft (Romeinen 1:16-17). Maar hoe kun je vanuit die genade leven? Vanaf hoofdstuk 12 schrijft Paulus daarover.
Het mooiste wat je God kunt geven, schrijft Paulus, ben jij zelf. Door goed te leven. Goed leven maakt niet dat je in Gods ogen geweldig bent: alleen wanneer je gelooft in Jezus, ziet God je als een goed mens. Maar door jezelf te geven – je gaven en talenten – geef je God én de mensen om je heen (terug) wat je van Hem gekregen hebt.

Welke gaven heb jij van God gekregen?