7 januari - Abram gezegend

Bijbeltekst(en)

Abram gezegend Abram ontmoet een bijzondere man: Melchisedek. Melchisedek betekent ‘mijn koning is rechtvaardig’. Hij was koning van Salem. Salem is een oude naam voor Jeruzalem en betekent ‘vrede’.
Melchisedek zegent Abram, want hij is ook priester van de allerhoogste God – de God die Abram kent als de HEER.
Deze koning van de vrede (Salem) en priester van de allerhoogste God komen we ook tegen in de brief aan de Hebreeën (7:1-10). In Hebreeën 5:6 wordt Jezus met hem vergeleken. Net als Melchisedek is Jezus hogepriester, de hogepriester die ons al is voorgegaan naar het hemelse heiligdom om ons te redden (Hebreeën 6:19-20).

Wat betekent het beeld van Jezus als hogepriester voor jou?