6 januari - Teruggepakt

Bijbeltekst(en)

Als Abram van God de opdracht krijgt om zijn familie te verlaten (Genesis 12:1), gaat zijn neef Lot met hem mee. Omdat er te weinig land is voor al hun dieren, gaan Abram en Lot uit elkaar. Lot gaat met zijn gezin bij Sodom wonen.
Maar hoewel Lot in een gebied woont dat net zo mooi is als de tuin van Eden (Genesis 13:10), is het er niet bepaald vredig. Wanneer de koningen van Sodom en Gomorra een oorlog verliezen, wordt Lot met zijn hele hebben en houden weggevoerd door koning Kedorlaomer en zijn bondgenoten.

Hoe ga jij om met situaties waarop je geen invloed hebt, maar die wel jouw leven beïnvloeden?