5 januari - Uit elkaar

Bijbeltekst(en)

Abram en zijn familieleden leven als nomaden. Ze hebben geen vaste woonplek, maar trekken van de ene plaats naar de andere om goede weidegronden voor hun vee te vinden. Uiteindelijk komen ze bij Betel, waar Abram al eerder was geweest en een altaar had gebouwd.
Nadat Abram en Lot uit elkaar zijn gegaan, geeft God nog eens zijn belofte aan Abram. ‘Kijk om je heen, dit is allemaal voor jou en al je nakomelingen!’ En Abram trekt weer verder, naar Mamre, en bouwt ook daar een altaar voor de Heer. Abram heeft geen vaste woonplek, maar God gaat steeds met hem mee.

Ervaar jij God waar je ook bent of vooral op één (speciale) plek?