4 januari - Vertrouwenscrisis

Abram vertrouwt niets en niemand. Juist daardoor wordt hij zelf onbetrouwbaar – hij laat zelfs zijn vrouw liegen. Om zijn eigen leven te redden geeft hij zijn vrouw in de handen van de farao.
Sarai vertelt geen onwaarheid, zij is werkelijk Abrams halfzus. Ze hebben dezelfde vader, maar een andere moeder (Genesis 20:12). Maar de hele waarheid – dat ze ook Abrams vrouw is – mag ze niet vertellen. In zijn poging zichzelf te redden schendt Abram farao’s vertrouwen. Hoe zou het met Sarai’s vertrouwen in haar man gesteld zijn na deze gebeurtenissen?

Hele leugens en halve waarheden – hoe ver mag je gaan om jezelf te redden?