3 januari - Vertreksein

Het verhaal van God en Abram begint. Voor het eerst sinds de tijd van Noach horen we God weer spreken.
God geeft Abraham nogal een opdracht: ga weg uit je land en weg van je familie.
Maar God doet ook nogal een belofte: Ik zal je een grote familie geven en je zegenen!
Tot nu toe ging het verhaal in Genesis over alle mensen. Nu gaat God op reis met één gezin.
Maar dat betekent niet dat God niet meer aan andere mensen denkt. In zijn zegen voor Abram klinkt hoop voor iedereen: ‘Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij.’

Heb jij weleens een opdracht van God gekregen? Wat heb je toen gedaan?