26 september - Laaiende woede

Bijbeltekst(en)

Woedend is de koning! De drie mannen weigeren zijn bevel op te volgen. Ooit als ballingen weggevoerd uit hun eigen land Juda, zijn ze nu bestuurders onder het bewind van Nebukadnessar (Daniël 2:49). Maar ze gehoorzamen de koning niet altijd. Eerder al weigerden ze het koninklijke voedsel (Daniel 1:8), nu willen ze niet knielen voor het beeld. Ook al staan ze onder de heerschappij van Nebukadnessar, ze blijven trouw aan God, boven alles. Zelfs na vreselijke dreigementen en zelfs als God hen niet zou redden (vers 18).

Is iemand wel eens boos op jou geweest omdat je vanwege je geloof ergens niet aan wilde meedoen? Hoe voelde dat?