7 oktober - Goed betaald

Bijbeltekst(en)

We lezen verder in Matteüs. Jezus heeft al veel uitleg gegeven over Gods nieuwe wereld. Nu geeft Jezus nog een laatste voorbeeld, waarmee Hij wil laten zien dat in Gods nieuwe wereld iedereen evenveel krijgt. God geeft een beloning omdat Hij goed is, en niet omdat wij het hebben verdiend. Dan is er ook geen reden voor hebzucht of jaloezie. Ook voor de mensen die op het laatste moment Gods koninkrijk binnengaan, is het geschenk van het eeuwig leven.

Het gaat er bij God dus niet om wanneer je bent gekomen, maar dát je bent gekomen.

Wat stel jij je voor bij de beloning van het eeuwig leven in Gods koninkrijk?