8 oktober - Oog voor elkaar

Bijbeltekst(en)

Wie de belangrijkste wil zijn, moet anderen dienen. Het leven in Gods koninkrijk is een geschenk, maar het vraagt om een dienstbare houding: oog hebben voor elkaar. De leerlingen lijken zo druk met hun eigen positie dat ze geen medelijden hebben met de mensen in nood (vers 31). Jezus heeft wel oog voor mensen die worden veracht. Hij wordt door de blinden geëerd als ‘Zoon van David’, zoals later talloze mensen dat zullen doen bij Jezus’ intocht in Jeruzalem (Matteüs 21:9). De genezing van de blinden wijst de leerlingen erop dat Jezus iederéén dient, omdat  iedereen voor God belangrijk is.

Hoe dien jij mensen die in de samenleving worden veracht?