14 september - Vernietigd

Bijbeltekst(en)

Mozes is woedend! Hoe is het mogelijk dat jullie je niet hielden aan de afspraak die we met God hadden gemaakt? Aäron probeert zich nog te verontschuldigen, maar Mozes ziet welke consequenties deze fout op de lange termijn zal hebben: de vijanden zullen het volk hierom uitlachen (vers 25). Juist in een omgeving waarin ook andere volken leven, moeten de Israëlieten radicaal kiezen om de eigen identiteit te kunnen behouden. Mozes’ opdracht aan de Levieten lijkt een test: zijn jullie bereid om zonder voorbehoud te gehoorzamen en op te komen voor Degene die je je identiteit geeft?

Hoe zou het verhaal verder zijn gegaan als God de zonde niet had gestraft, denk je?