19 september - Loflied

Bijbeltekst(en)

Na de pijn en moeite tussen God en het volk, waarover we in Exodus lazen, horen we nu een danklied. Het is de eerste psalm van het kleine Halleel (Psalm 145-150): zes liederen waarin de dichter God dankt voor wat Hij voor de mensen doet. Deze liederen worden elke ochtend gezongen bij het gebed in de synagoge.

Ondanks alles wat er is gebeurd, blijft God trouw en liefdevol. Iedereen moet God kennen, horen over zijn wonderen en grote daden. De volgende generaties (vers 4), maar ook alle mensen op aarde (vers 10). De psalm staat vol met voorbeelden van de manieren waarop God voor alle mensen zorgt.

Wat vertel jij aan de volgende generatie over God?