4 september - Belastingformule

Over de belasting in deze tekst hebben we net gelezen in Exodus 30:11-16: een jaarlijkse belasting voor Pesach om het werk in de tempel te kunnen financieren. Petrus verwacht dat Jezus als vrome jood deze belasting heeft betaald. Maar Jezus zegt dat Hij als Zoon van God niet hoeft te betalen voor het huis van zijn Vader. Dat past precies bij wat Petrus eerder had gezegd: ‘U bent de messias, de Zoon van de levende God’ (Matteüs 16:16). Maar omdat de anderen dit nog niet begrijpen, past Jezus zich aan de gewoonte aan.

Vraag jij je weleens af of je wilt bijdragen aan de collecte in de kerk? Waarom geef je wel of niet?