6 september - Zoeken en redden

Bijbeltekst(en)

Wie een gelovige weghoudt bij God, verdient een zware straf. Zelfs de kleinste gelovigen zijn heel belangrijk voor God. God wil hen beschermen en voor hen zorgen (vers 10). Dat wordt duidelijk in het verhaal over het ene schaap dat kwijtraakt. Jezus laat met het verhaal zien dat Hij is gekomen om de verloren schapen van Israël te zoeken. Zij die onbelangrijk lijken, zijn voor Hem zo belangrijk dat Hij is gekomen om hen te zoeken en te redden. Vandaar de instructies over de manier waarop gelovigen terechtgewezen kunnen worden. Alles is erop gericht dat de gelovigen niet verloren gaan.

Hoe help jij medegelovigen zodat ze bij de kudde blijven en niet ‘kwijtraken’?