9 september - Kinderlijk eenvoudig?

Wat Jezus zegt over het huwelijk is alleen te begrijpen als God inzicht geeft (vers 11). Voor inzicht zijn we dus afhankelijk van God. Meteen hierna zegent Jezus de kinderen. Kinderen zijn afhankelijk van de zorg van hun ouders. De zegen van Jezus aan de kinderen herinnert ons eraan dat we het koninkrijk van God alleen kunnen binnengaan als kind van God, in alles van Hem afhankelijk.

Hierna komt de rijke jongeman, die het moeilijk vindt om zijn rijkdom op te geven en in afhankelijkheid van God te leven.

Is er bij jou in de kerk ruimte voor kinderen en het feit dat zij een voorbeeld kunnen zijn?