10 september - Wil jij volmaakt zijn?

Het verhaal over de rijke jongeman en het verhaal van de arbeiders in de wijngaard (Matteüs 20) gaan over de manier waarop je het koninkrijk van God kunt binnengaan. Hoor je erbij door menselijke goedheid (het houden van de geboden) of ontvang je het door Gods goedheid?

De rijke jongeman is goed bezig: hij houdt zich aan alle geboden. Hij hoopt daarmee het eeuwig leven te ontvangen. Jezus wijst hem erop dat alleen God goed, volmaakt is. Jezus vraagt hem zijn rijkdom op te geven, om te ontdekken of het koninkrijk van God prioriteit in zijn leven heeft.

Op welke manier(en) probeer jij goed te doen?