11 september - Durf rijk te worden

Zelfs alle geboden houden is geen garantie dat je het koninkrijk van God kunt binnengaan. Het is uiteindelijk door Gods liefde dat mensen worden gered.

De rijke jongeman vond het moeilijk om in afhankelijkheid van God te leven en het koninkrijk de hoogste prioriteit te geven. Petrus zegt dat hij en de andere leerlingen dit wel hebben gedaan. Daarop antwoordt Jezus dat zij deel zullen hebben aan het koninkrijk van God. Daar zijn de rollen omgedraaid: de machtigen en rijken worden machteloos, de machtelozen machtig – door Gods goedheid. Niet door wat mensen doen, maar door wat God doet.

Hoe ziet het koninkrijk van God er volgens jou uit?