25 september - Uitkomen voor je geloof

Bijbeltekst(en)

Tot nu speelde Daniël de hoofdrol. Maar nu staan zijn vrienden Sadrach, Mesach en Abednego in de schijnwerpers. We hebben al met ze kennisgemaakt in Daniël 1:6-7. Zij hebben het bewind over de provincie Babel gekregen. Ondanks hun hoge functie en ondanks de straf die erop staat – in de brandende oven worden gegooid – durven ze het bevel van de koning te negeren. Net als hun vriend Daniël hebben ze voor één Koning meer ontzag: de God van hun voorouders (Daniël 2:23). Voor Hem durven ze hun leven te wagen.

Heb jij wel eens iets gedurfd wat slecht had kunnen aflopen?